класифікація вод за о.а.алекіним

класифікація вод за о.а.алекіним
классификация вод по О.А.Алекину - O.A.Alekin’s classification - *O.A.Alekin–Klassifikation – розподіл природних вод на основі принципу поділу хімічного складу води за переважаючими йонами з поділом за кількісним співвідношенням між ними. Переважаючими вважаються йони з невеликим відносним вмістом у відсотках в перерахунку на кількість речовини еквівалента. За переважаючим аніоном природні води поділяють на 3 класи: 1) гідрокарбонатних та карбонатних вод (більша частина маломінералізованих вод річок, озер, водосховищ та деякі підземні води); 2) сульфатних вод (проміжні між гідрокарбонатними та хлоридними водами, що генетично пов’язані з різними осадовими породами); 3) хлоридних вод (високомінералізовані води океану, морів, солоних озер, підземні води закритих структур тощо). Кожен клас за переважаючим катіоном підрозділяється на три групи: кальцієву, магнієву та натрієву. Кожна група в свою чергу підрозділяється на чотири типи вод, що визначаються співвідношенням між вмістом йонів у відсотках в перерахунку на кількість речовини еквівалента:
І. НСО3->Ca2++Mg2+;
ІІ. HCO3-<Ca2++Mg2+<HCO3-+SO42-;
ІІІ. HCO3-+SO42-<Ca2++Mg2+ або Cl->Na+;
IV. HCO3- = 0.
Води типу І утворюються в процесі хімічного вилуговування вивержених порід або при обмінних процесах йонів кальцію та магнію на йон натрію. Найчастіше вони маломінералізовані, виняток складають води безстічних озер. Води типу ІІ змішані. Їх склад може бути пов’язаний генетично як з осадовими гірськими породами, так і з продуктами вивітрювання вивержених порід. До цього типу належить вода більшості рік, озер та підземні води з малою та помірною мінералізацією. Води типу ІІІ метаморфізовані. Вони включають будь-яку частину сильно мінералізованих природних вод або вод, що піддаються катіонному обміну йонів натрію на йони кальцію та магнію. До цього типу належить вода океанів, морів, лиманів (морських), реліктових водоймищ тощо. До ІV типу вод, що характеризується відсутністю, належать кислі води - болотні, шахтні, вулканічні або води, що дуже забруднені промисловими стічними водами. Води типу ІV належать тільки до сульфатного та хлоридного класів, де не може бути вод типу І. Можливість існування природних вод інших класів (нітратний, боратний) не виключена, але надто малоймовірна. Більш реально переважання в деяких водах кремнієвої кислоти, але вона майже цілком недисоційована і не врівноважує катіонів. Виділення в окремий клас природних вод з переважанням органічної речовини неможливе, оскільки органічна речовина природних вод характеризується дуже складною сумішшю. Для короткого позначення 27 видів природних вод застосовуються символи. Клас позначається символом, що виведений із назви відповідного аніона (С, S, Cl), а група - своїм хімічним символом, який проставляється у вигляді степені до символу класу. Належність до типу означає римська цифра в індексі до символу класу. Отже, символи пишуться таким чином: СІІСа (гідрокарбонатний клас, група кальцію, тип ІІ). Крім того, для кількісної характеристики додається мінералізація води (внизу з точністю до 0,1‰) та загальної жорсткості в перерахунку на молярну концентрацію речовини еквівалентів (зверху з точністю до цілих мілімолей в 1дм3); напр., СІІ0,4Са5 означає, що вода гідрокарбонатного класу, групи кальцію, типу ІІ з мінералізацією 0,4 г/дм3 та жорсткістю 5 ммоль/дм3.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "класифікація вод за о.а.алекіним" в других словарях:

  • класифікація вод за хімічним складом — классификация вод по химическому составу classification of natural waters according to chemical composition *Nfturgewässerklassifikation nach der chemischen Zusammensetzung – розподіл природних вод за хімічним складом на класи за певною загальною …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»